Recept för SAAB

Saab, ett namn som kan väcka många känslor, i dagsläget så blir det väl mest förtvivlan när kris beskeden duggar tätt.

Regeringen gick igår ut med att det knappast kommer hjälpas till med något stöd för verksamheten, och ser man rent krasst bara på den affärsmässiga biten så är det knappast mer än rätt.

Men det finns ett större värde med att stödja Vår bilindustri, hur många arbetar på företaget, eller ännu hellre företag som levererar till SAAB, Volvo… Och då menar jag inte bara leverantörer utan också service instanser , butiker, sociala funktioner.

Recept:

Bevilja ekonomiskt stöd till företagen ifråga med ett krav på insyn  (kontrollgrupp) så att pengarna går till utveckling av verksamheten och inte till oetiska VD löner och bonus program. En framtidsfond för att tekniskt och visionärt bygga bättre säkrare och renare fordon..

Istället för att dessa pengar ska sättas in när människor förlorat jobbet, låt oss hjälpa till att få dom att behålla dom istället, det blir besparingar i slutänden av det

-=Maniac=-